Cessna-182T เครื่องบินพระราชทาน น้ำพระราชหฤทัยในหลวง แด่คนไทย

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.63 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องบินจำนวน 3 ลำแก่กองทัพบก โดย พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้เป็นประธานในพิธีรับพระราชทาน

สำหรับเครื่องบินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนั้น คือ อากาศยาน Cessna 182T จำนวน 3 เครื่อง ให้เข้าประจำการในกองทัพบก เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันประเทศ และช่วยเหลือประชาชน โดย พล.อ.อภิรัชต์ กล่าวว่า ถือเป็น วันสิริมงคลของกองทัพบก เป็นอย่างยิ่ง

ศักยภาพของ Cessna 182T

Cessna 182T ผลิตโดย บริษัท Textron Aviation ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น เครื่องบินแบบเครื่องนยนต์ลูกสูบ จำนวน 1 เครื่องยนต์ มีขนาดเล็กแต่ประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 4คน ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 280กิโลเมตรต่อชั่วโมง เหมาะกับภารกิจตรวจการ ค้นหาผู้ประสบภัย ทุกกรณี ในความเร็วช้าได้ 1000กิโลเมตรต่อชั่วโมง และบินได้นานกว่า 5 ชั่วโมง มีระบบการเตือนเรื่องความเร็วสูง มีการแจ้งเตือนอากาศยานที่บินในระยะใกล้ มีระบบ Auto pilot นอกจากนี้ที่พิเศษ คือ ใช้รันเวย์สั้นมากในการบินขึ้น-ลง เพียงเป็นสนามหญ้าหรือสนามฟุตบอลก็ได้ ถือเป็นเครื่องบินอเนกประสงค์ ทรงประสิทธิภาพขั้นสูง

คุณสมบัติ ของ Cessna 182T

1.พิสัยบิน หรือ ระยะปฏิบัติการบิน 1,695 กิโลเมตร
2.ความเร็วสูงสุด 280 กิโลเมตร/ชั่วโมง
3.ความเร็วบินเดินทาง 269 กิโลเมตร/ชั่วโมง
4.เพดานบิน (ความสูงขณะบินเดินทาง) 5,500 เมตร
5.น้ำหนักบรรทุก 503 กิโลกรัม (ประมาณครึ่งตัน)
6. โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชน สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ เช่นกล้องถ่ายภาพ เครื่องขยายเสียง เป็นต้น

ด้านภารกิจ ของ Cessna 182T

1.การบินลาดตระเวนและตรวจการณ์ทางอากาศ เพื่อตรวจสอบ ยืนยัน พิสูจน์ทราบ สนับสนุนกองกำลังป้องกันชายแดน ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้, การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย, การลักลอบขนยาเสพติด และการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ ในพื้นที่ชายแดน ป่า เขา ภูมิประเทศยากลำบาก

2.การส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ (รับ-ส่ง ผู้บาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากพื้นที่แนวหน้าไปยังโรงพยาบาลส่วนหลัง) การค้นหาช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัย เมื่อเกิดสาธารณภัย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปฏิบัติการบินสนับสนุนให้กับราชการ หรือ หน่วยงานอื่น

3.สำหรับราคาของเครื่องบิน ชนิดนี้นั้น ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 515,000 เหรียญฯ (ประมาณ 16 ล้านบาท)

ทั้งนี้กองทัพบกจะพิจารณาใช้อากาศยานที่ได้รับพระราชทานมานี้ ให้ได้อย่างคุ้มค่า เพื่อความมีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมดังปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้พระราชทานให้กองทัพบกไว้ใช้ในพระราชทาน กองทัพบกยังคงยืนหยัดและดำรงความมุ่งหมายในการปฏิบัติตามภารกิจตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญในการป้องกันประเทศ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ของประเทศชาติ และประชาชนให้เกิดความยั่งยืนสืบต่อไป

ที่มา https://www.sanook.com/news/8204530/
https://rta.mi.th/rta_website_v2/index.php/component/k2/item/2361-10-cessna-182t
https://www.nationweekend.com/content/royalnews/13159

ที่มารูปภาพ https://www.sanook.com/news/8204530/